Privacy

VeerOp doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Graag informeren wij je dan ook via deze privacyverklaring omtrent de wijze waarop VeerOp omgaat met het verzamelen van informatie over de gebruikers van deze website.

Het gebruik van persoonsgegevens door VeerOp
Je kunt anoniem deze website bezoeken en op die manier meer over VeerOp te weten komen. Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je vrijwillig jouw e-mailadres en telefoonnummer verstrekt, bijvoorbeeld voor het inplannen van een sessie.

Ook kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden, onze opdrachtgevers, in het kader van onze dienstverlening.

 

 • Persoonsgegevens  
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader met de overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

VeerOp verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden
 • Gesprekverslagen
 • Doeleinden
  VeerOp verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het kandidatenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Maken van afspraken

Cookies

VeerOp.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een e-mail- of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we dat bericht bewaren. Soms wordt naar je persoonlijke gegevens gevraagd, maar uitsluitend indien deze voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken of aan een verzoek tegemoet te komen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen, wissen van persoonsgegevens en contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacyverklaring kan je contact opnemen met:

VeerOp
E-mail: vera@veerop.nl
Tel: 06-43046893

VeerOp behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Datum: 19-08-2022